วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งาน Open House LIP 2018

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงาน Open House LIP 2018 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการบัณฑิตใหม่ Premium และพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิต Premium ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


เข้าตรวจสอบแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์

วันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบแแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์


วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผนงานและหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

                วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรีดา พรหมดี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ และข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผนงานและหน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
               โดยนายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ  นำโดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


กิจกรรมจิตสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มอบเครื่องกันหนาว สิ่งของให้กับเด็กกลุ่มโรงเรียนบนดอย ณ โรงเรียนบ้านปางตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  นำโดย          นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มลูกเสือร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง